Πτυχίο SAT

Εκτύπωση


Το SAT είναι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για την είσοδό των μαθητών στα περισσότερα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης. Παρόλο που κάθε Πανεπιστήμιο αξιολογεί έναν αριθμό κριτηρίων για την τελική επιλογή των μαθητών, το SAT είναι το μόνο κριτήριο το οποίο είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους από όλο το κόσμο. 

Οι εξεταζόμενοι στο SAT αξιολογούνται σε τρεις τομείς: Ικανότητα στο γραπτό λόγο, κατανόηση γραπτού κειμένου, και μαθηματικά. Η εξέταση γίνεται στην αγγλική γλώσσα. 

Η εξέταση διαρκεί 3 ώρες και 45 λεπτά, και περιλαμβάνει:
 

  • Critical Reading (Χρόνος: 70 λεπτά)

Τύπος Ερωτήσεων Αριθμός Ερωτήσεων
Sentence Completion 19
Passage-based reading 48
Δύο τμήματα των 25 λεπτών και ένα των 20 λεπτών Total 67
  • Writing (Χρόνος: 60 λεπτά)

Τύπος Ερωτήσεων Αριθμός Ερωτήσεων
Identifying Sentence Errors 18
Improving Sentences 25
Improving Paragraphs 6
Essay Writing  1 essay

Μία έκθεση 25 λεπτών, ένα τμήμα των 25 λεπτών και ένα τμήμα των 10 λεπτών

 Total 49


  • Mathematics (Χρόνος: 70 λεπτά)

Τύπος Ερωτήσεων Αριθμός Ερωτήσεων
Multiple choice 44
Student produced responce (grid-ins) 10
Δύο τμήματα των 25 λεπτών και ένα των 20 λεπτών Total 54


Sentence Completion: Περιέχει 19 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών οι οποίες εξετάζουν το λεξιλόγιο του μαθητή αλλά και την ικανότητα του να κατανοεί αρκετά σύνθετες προτάσεις.
Passage-based Reading: Περιέχει 48 ερωτήσεις βασισμένες σε κείμενα των 100-850 λέξεις. Το περιεχόμενο των κειμένων προέρχεται από κλασικές σπουδές, λογοτεχνία, κοινωνικές και φυσικές επιστήμες.  

An Essay: Ο μαθητής θα πρέπει να γράψει μία έκθεση η οποία θα αποδείξει την ικανότητά του να αναπτύσει, υποστηρίζει και παρουσιάζει τις απόψεις του αποτελεσματικά υπό πίεση χρόνου. 
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών: Περιέχει 49 ερωτήσεις στις οποίες ο μαθητής θα πρέπει να αναγωρίσει λάθη προτάσεων, να επιλέξει την καλύτερη εκδοχή ενός μέρους κειμένου, και να βελτιώσει παραγράφους μέσα σε ένα κείμενο.

Multiple Choice: Περιέχει 44 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σε αριθμητική, θεωρία αριθμών, άλγεβρα, συναρτήσεις, γεωμετρία, ανάλυση δεδομένων και στατιστική. 
Student-produced Responce: Περιέχει 10 ασκήσεις τις οποίες ο μαθητής θα πρέπει να λύσει και να παρουσιάσει το αποτέλεσμα σε ένα πίνακα. 

Πηγή: clc.gr