Δραστηριότητες

Εκτύπωση

Από το 1971 ως και σήμερα η φιλοσοφία των κέντρων μας είναι να βοηθάει κάθε μαθητή να ολοκληρώνεται σαν άτομο εκπαιδευτικά και κοινωνικά. Αυτό επιτυγχάνεται με τις δυνατότητες που του παρέχουμε να συμμετέχει, να προτείνει, να επιλέγει, να σκέφτεται, να ευαισθητοποιείται και τέλος να βιώνει εμπειρίες μέσα από εκδηλώσεις - δραστηριότητες, οι οποίες ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά του, την ηλικία του και τις ηθικές αξίες της κοινωνίας που ζει.

Σεβόμενοι, λοιπόν, όλα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη μας αυτές τις ανάγκες των μαθητών μας και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ενός χωριστά, του παρέχουμε μια σειρά από δραστηριότητες.

Μερικές από αυτές είναι :